Naše stavební firma se zabývá touto stavební činností:

Výstavba nových rodinných domů na klíč

Naše stavební firma provádí výstavbu rodinných domů na klíč, tzn. že pro svého klienta zajistí stavební pozemek, tento napojí na inženýrské sítě a komunikace, zajistí veškerou projektovou dokumentaci jak pro územní řízení, tak pro stavební a pak stavebně dům zrealizuje až po jeho kolaudaci včetně venkovních a zahradních úprav. Klient se tedy nemusí o nic starat a jen konzultuje dlažby, obklady, malby a ostatní doplňky a vybavení domu.

Realizace půdních vestaveb a nástaveb

Půdní vestavby a nástavby realizujeme dlouhodobě a máme s touto stavební činností velké zkušenosti. Každý zákrok do krovu a nosných částí stropů zodpovědně posuzují naši statici. Naši montážníci sádrokartonových konstrukcí a střešních oken mají odborná školení potřebná pro tyto práce.

Rekonstrukce stávajících objektů

Rekonstrukce objektů provádíme dle projektů, které si buď zajistí náš klient sám, nebo mu tento projekt vypracujeme po odborném posouzení stávajících konstrukcí s návrhem na obnovení hydroizolací a zateplením konstrukcí tak, aby byly dodrženy současné platné normy a doporučení. V rámci akce Zelená úsporám zajišťujeme možné dotace na oteplení stávajících objektů pro bydlení.

Dopravní stavby

V rámci naší stavební činnosti provádíme i dopravní stavby a to jak silniční, tak železniční. Naši inženýři mají dlouholeté zkušenosti v tomto oboru a potřebné vzdělání a předepsané zkoušky. Zajišťujeme i drobnější dopravní stavby jako vjezdy na pozemky, obslužné komunikace, žel. přejezdy ale i obnovy vozovek atd.

Nákladní autodoprava a zemní práce – UNC 750

Naše firma má oprávnění k provádění nákladní autodopravy. Provádíme dopravu kontejnerovým vozidlem Renault Midlum s nosností až 5t. Zajišťujeme přepravu sypkých materiálů jako písku, sutí, drtí, štěrku i betonových směsí, nebo kusového materiálu. Cenu za přepravu vždy individuálně upravujeme dle množství práce, vzdálenosti a přepravovaného materiálu.

Projekční činnost včetně vizualizace

Pro naše klienty zajišťujeme jak individuální projekty staveb, tak jim můžeme nabídnout z velkého množství opakovaných projektů, které pro jejich pozemek upravíme, osadíme do terénu a napojíme na inženýrské sítě. Část opakovaných projektů, které nabízíme si lze prohlédnout na našich internetových stránkách. V případě individuálních projektů klientovi vycházíme vstříc ve všech jeho požadavcích a tyto sjednotíme s platnou legislativou a normami ve stavebnictví tak, aby klient byl spokojený s výsledkem.

Sanace vlhkého zdiva

Vlhké zdivo je velmi komplikovaný problém, který se nedá odstranit nějakým zázračným způsobem. Řešení by měla být konzultována s odborníky, protože svépomoc zde většinou nemá místo. Jde o závažný problém, který může mít vážné následky, a tak není na místě riskovat. Vzlínající vlhkost odstraňujeme podřezáním cihelné zdi strojní řetězovou pilou. Do řezné spáry vkládáme hydroizolační folii, spáru klínujeme a zaplňujeme speciální maltou. Je to jedna z nejúčinnějších metod, která přeruší vzlínání kapilární vody a odolá i přítomným solím.