Podřezání zdiva nám zajišťuje odizolování od zemní vlhkosti v celém prostoru zdi, (tzn. rohy, vnitřní kouty a místa křížení zdí). Takovou technikou je dosaženo například doizolování detailů, ale i zajištění správných přesahů. K provedení podřezání zdiva většinou postačí dobrý volný přístup ke zdi z jedné strany, takže ani přímé napojení se sousední budovou nebude bránit provedení dané stavební úpravy. Výhoda metody sanace je především rychlost (pozn. rodinný dům - práce trvá obvykle do 3 dnů a cena za tento druh práce bývá nejnižší z možných metod mechanického izolování).

Zdivo (pálené i nepálené cihly) se řeže v průběžné spáře a podpírá se klíny o vysoké nosnosti. Vytvořená spára se potom naplní speciální cementovou směsí. Když tak se dle potřeby může použít metoda tlakování. Používané plastové izolace atestovné proti vodě i radonu a z materiálů, které se používají k izolaci zdiva, mají delší životnost. Plastové izolace jsou odolné proti solím a výkvětům na zdech, jenž způsobují korozi kovů a poničení stavebních materiálů.  

Správné provedení podřezání zdiva vyloučí v každém případě sesednutí budovy. Po podřezání zdiva se nezvyšuje riziko přenosu vibrací (otřesy), naopak případy ukazují, že po podřezáním zdiva se zvýšila schopnost dané zdi pohlcovat případné vibrace (například od automobilové dopravy). Pro podřezávání zdiva se užívají dvě metody. První metodou je podřezání strojní nebo motorovou pilou a při druhé metodě se používá diamantové lano. Podřezání strojní pilou bývá omezeno maximální šířkou zdi (většinou 1m šířka). Diamantové lano se používá u kamenného, nebo třeba betonového zdiva. Taková metoda je více nákladná než třeba podřezání právě pomocí strojní pily. Následný postup je u obou metod stejný.  

Tyto metody podřezání zdiva zaručují spolehlivosti a dlouhé životnosti. Tímto způsobem provedená sanace vydrží až do konce životnosti dané opravované stavby. Velké množství stavebních firem nabízí takové provedení izolace podlah budov, a to i tepelných. Výhoda takového řešení - záruka poskytovaná na izolaci jako celek.  

Rizika podřezání zdiva

Pokud je práce při sanaci provedena nekvalitně (špatně), hrozí mnoho rizik. Nejvýraznější riziko představuje porušení statiky dané stavby. Zabránit tomu lze vhodným a pečlivým postupem při sanaci. Běžně dochází k problémům s izolační vrstvou, když ve snaze ušetřit, jsou použity levné, nevyhovující materiály, někdy dokonce pouze dehtový papír. Rizikové místo je napojení jednotlivých izolací, kde je potřeba věnovat zvýšenou opatrnost. Někdy zase provádějící firma vynechá části zdi v místech, kde procházejí sítě jako např.elektřina nebo plyn anebo místa s horším přístupem, jako například schodiště apod. V takových místech potom firma použije jen sanační omítku, jenž může problémy vyřešit do doby, než skončí případná záruka. Ale i pro taková místa je potřeba najít vyhovující řešení, jenž vyřeší problémy natrvalo.