Naše stavební firma, kterou řídí tým zkušených stavebních inženýrů, provádí stavby rodinných domů (video) i sanace vlhkých staveb, stavby občanské vybavenosti, rekonstrukce objektů, dodatečné odstranění zemní vlhkosti podřezáním zdiva,  chemickou injektáž, aplikaci hydroizolační stěrky a prorůstové krystaly u betonových konstrukcí. Staví půdní vestavby a nástavby, vlastní certifikát na montáž protipožárních konstrukcí sádrokartonového systému a tudíž splňuje podmínky pro řádnou kolaudaci těchto stavebních konstrukcí. Firma provádí i zateplení objektů dle podmínek Státního fondu životního prostředí a je zařazena v seznamu schválených provádějících firem.

                                            

 

 

Stavební firma Brno-ARSSTAV

Stavební firma Brno-ARSSTAV pracuje dle zavedeného systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, který přispívá ke zkvalitnění práce. Svým klientům nabízí vždy individuální přístup a to už od projektu stavby přes jeho projednání až pro práce spojené s dokončením stavby jako návrh a zajištění interiérů, terénní a zahradní úpravy. Provádí také stavby krbů a to jak interiérových, tak zahradních včetně doplňkových zahradních staveb a atypických bazénů.


Tým zkušených stavebních inženýrů sleduje dynamický vývoj stavebnictví, tj. vývoj stavebního materiálu, stavební chemie a nové stavebně technologické postupy. Z tohoto důvodu pak může našemu klientovi nabídnout kvalitní a nestandardní postupy a úkony při řešení neobvyklých stavebních problémů.

Naše stavební firma Brno disponuje dostatečným technickým, materiálovým i finančním zázemím tak, aby mohla zrealizovat jakoukoliv stavební zakázku.

Je rovněž dostatečně pojištěna proti případným škodám, které by mohla nechtěně způsobit třetím stranám.

Jako doplňkovou činnost provádíme autodopravu kontejnery. Vozíme odpad, písky, štěrky, drtě, recykláty , zeminu a jiné sypké materiály. Odvážíme sutě tříděné i netříděné. Rovněž také pronajímáme kontejnery. Autodopravu zajišťujeme Renaultem Midlum 12t – kontejner. Ceny naší autodopravy stanovujeme individuálně dle místních podmínek a obratem ji naceníme na našich stránkách pod odkazem  "Zeptejte se " v levém menu - Kontejnery Brno. Orientační ceník kontejnerové autodopravy naleznete zde.

 

Zajišťujeme rovněž typové projekty rodinných domů - viz. levé menu "Typové projekty RD"

Podřezání zdivaSanace (VIDEO) vlhkého zdiva realizujeme chemickou injektáží, sanačními omítkami a rovněž podřezáním strojní řetězovou pilou s vložením folie Pe, s vyklínováním vzniklé spáry plastovými klíny a jejím zaplněním maltou. Rovněž také provádíme i další práce s odstraněním vlhkosti spojené, jako napojení nové izolace stěn na vodorovnou izolaci podlah a svislou izolaci stěn se zapravením a úpravou povrchů.


Stavby rodinných domů a občanských staveb, rekonstrukce, půdní vestavby a nástavby zajišťujeme převážně v Brně a nejbližším okolí. Dodatečné hydroizolace stěn podřezáním zdiva strojní řetězovou pilou pak po celé Jižní Moravě.

Závěrem lze konstatovat, že naše stavební firma patří mezi nejlepší stavební firmy v  Brně při porovnání srovnatelných parametrů.

DŮLEŽITÉ

Naše stavební firma provádí zateplení objektů dle požadavků Státního fondu životního prostředí ČR a splňuje podmínky pro přidělení státní dotace.